wijsheid

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/aartvanzoest.nl/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Janis en Peirce

Janis en Peirce

Janis Joplin zong: 'God, give me a Mercedes Benz'. En gaf een lachje toe, dat haar gebed prima relativeerde.
Charles Sanders Peirce, die ik beschouw als de sterkste denker die op de aardbodem heeft rondgewandeld, schreef in 1906 een notitie onder de titel 'Antwoorden op vragen over mijn geloof in God'. Een van de vragen die hij aan zichzelf stelde luidt: 'Geloof je dat bidden helpt?'

Staphorst

Staphorst

Januari 1945. De hongerwinter. Noord-Nederland is nog door de Duitsers bezet. Het is onzinnig dat ze zich niet overgeven, want ieder zinnig mens ziet in dat ze de oorlog gaan verliezen. Maar ze blijven gehoorzamen aan een misdadige idioot met een raar snorretje, in Berlijn. In Amsterdam en daarbuiten zijn er mensen die sterven van honger en gebrek.

Triomf van de bananenboom

Triomf van de bananenboom

De bananenboom moge dan niet zo indrukwekkend zijn als de waringin, zo statig als de palm, zo stoer als de eik, hij is de mensvriendelijkste van allemaal. Eén tros bananen offreert hij tijdens zijn leven, maar dat is dan ook geen geringe gave, waaraan een fraaie bloei voorafgaat.

Heidegger op de snijtafel

Heidegger op de snijtafel

Wat is het heerlijk om af en toe iets te lezen waarvan je denkt: dat is mij uit het hart gegrepen. Ik heb dat wanneer ik lees in het boek van E.M.Janssen Perio, getiteld 'Hoe helder is Heidegger? Een in- en uitleiding bij Sein und Zeit', uitgegeven bij Eburon, Delft.

De dichter sluimert

De dichter sluimert

Het kind in ons bewaren. Het is een existentiële opgave. Niet zozeer iets willen worden als wel iets dat gegeven is niet laten verkommeren. Moeilijk is het eigenlijk niet om het kind in ons levend te houden. Maar er zijn krachten van buitenaf die ons dwingen om het kind in ons te verstoppen.

Engelen zijn onder ons

Engelen zijn onder ons

Bossuet (1627-1704), bisschop van Meaux, was beroemd om zijn welbespraaktheid. Zijn preken waren kunstwerken van eloquentie. Onlangs heb ik de tekst van een van zijn preken cadeau gekregen. Ik had nogal eens het uitgesproken dat ik het gevoel heb dat een beschermengel over me waakt. Bossuet heeft in 1659 een preek gehouden over beschermengelen. Vandaar.

Minachten. Niet doen.

Minachten. Niet doen.

De starets Zosima, in Dostojevski's Gebroeders Karamazov let heel scherp op de gelaatsuitdrukking van anderen. Van Dmitri's gezicht leest hij diens noodlot af. Aljosja's gezicht is voor hem een herinnering, namelijk aan een beminde overleden broer.

Rampen en ellende

Rampen en ellende

Soms lees ik het Indonesische Engelstalige blad Tempo. Carla Bianpoen brengt het voor me mee wanneer ze uit Jakarta over komt. Prima blad. Houdt me goed op de hoogte over wat er speelt in Indonesië, het land waar ik vrienden heb.

Dominee Buskes

Dominee Buskes

In Mulisch' roman De Aanslag wordt een begrafenisplechtigheid beschreven.

'De lijkrede werd uitgesproken door een beroemde dominee, die jarenlang in een concentratiekamp had gezeten. De uithalen van zijn stem, waarbij Sandra lachend naar haar vader opkeek, waren zo groots dat het leek of ook hij zijn retorische talent had afgedwongen op een spraakgebrek, net als Demosthenes, die geoefend had met zijn mond vol kiezelstenen.'

Krishna

Krishna

Iedereen zou de Bhagavad Gita moeten lezen. Om ervan te leren: laten we zo veel als maar kan belangeloos handelen.

Inhoud syndiceren