literatuur

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/aartvanzoest.nl/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Liefde

Liefde

Voor mijn verjaardag kreeg ik een boek cadeau. 'A joy for ever'. Ondertitel: 'De mooiste liefdesgedichten uit de wereldliteratuur.' Verzameld en ingeleid door Menno Wigman en Rob Schouten. Uitgegeven door Prometheus. De geefster kent me kennelijk een beetje en weet dat ik in mijn leven aandacht geef zowel aan de liefde als aan de poëzie. Paulus: Geloof, hoop en liefde. Ikzelf: Waardigheid, geluk en poëzie. Ik moet Paulus gelijk geven: van deze is de liefde het meest.

Marsman - een hert

Marsman - een hert

Marsman de grootste onder de Nederlandstalige dichters? Ach, het is geen competitie. Maar dat hij in een van de allerbesten was, is voor mij een zekerheid. 'Herinnering aan Holland', wie onzer heeft dat niet opgenomen in zijn persoonlijke taal-patrimonium; wie is er niet plaatsvervangend trots op? En dan 'De grijsaard en de jongeling', met de onvergetelijke regel 'Groots en meeslepend wil ik leven!'.

Marsman - het roer kan nog zesmaal om

Marsman - het roer kan nog zesmaal om

Het roer kan nog zesmaal om. Het staat in Marsmans gedicht 'Brief aan een vriend'. Het heeft te maken met een verjaardag. Die vriend werd vijftig. Behoorlijk oud, in de dagen van Marsman. Nu, in de dagen dat er wordt gekreund over vegrijzing, kunnen we ons dat moeilijk nog voorstellen, lijkt me. Vijftig? Dan kan het roer nog twaalf maal om, dunkt me.

What's in a name?

What's in a name?

Mijn voornamen zijn: Aartinus Jan Aaldert. Onder die namen ben ik als boreling aangemeld bij de Gemeente Amsterdam in 1930. En ook nog gedoopt, kort daarna, door dominee Aalders, gereformeerd in hersteld verband. Waaraan ik dat allemaal te danken heb, kan niemand mij vertellen.

Andrej Platonov

Andrej Platonov

Andrej Platonow. Ik heb hem nog maar net ontdekt, dank zij Chris de Bueger. Die was de eerste die mij, samen met zijn vrouw, met grote geestdrift over Platonow sprak. Hij leende mij de roman van Platonow, die in de vertaling van Kees Verheul 'De bouwput' heet. Het is tot dusver het enige dat ik van deze Rus heb gelezen, maar ik weet nu al zeker: dit is een van de allergrootste romanciers van de wintigste eeuw.

Kussen. Waar?

Kussen. Waar?

Laat mij u kussen
Op uw rode mond,
Zei laatst een heer
Tegen'n willige dame

Dit is mijn wat simpele vertaling uit het Frans van het begin van een gedicht van Antoine Sabatier de Castres.

Der Leiermann

Der Leiermann

Weldoeners van de mensheid, wie zijn het? Franz Schubert is er een van. Gisteren, zondag 21 februari 2010, hoorde ik gebabbel op Radio Vier, waar ik mooie muziek verwacht, anders niet. Goed, ik zal er niet over zeuren. We schijnen niet zonder te kunnen. Het ging over Schubert, over zijn Winterreise. Een meneer heeft een Groningse vertaling gemaakt van de tekst.

Poppaea

Poppaea

Tacitus laat wel weten dat het monstrueuze gedrag van Nero tegenover Agrippina vooral in verband moet worden gebracht met diens relatie met Poppaea. Nero moet bezeten van Poppaea zijn geweest. Ze was de maîtresse geweest van een vriend van Nero en was met deze Otho zelfs getrouwd. Otho schijnt tegenover Nero nogal te hebben opgeschept over de charmes van Poppaea. Jongens onder mekaar.

Agrippina

Agrippina

Het probleem van Nero, na de mislukte aanslag, is dat Agrippina kan worden geacht wraak te nemen. Hoe kan ze het doen? Ze kan vertellen van het ingestorte dak en als bewijs een wond aan haar schouder tonen. Ze kan de senaat en het volk mobiliseren. Nero laat Burrus en Seneca komen voor overleg.

Nero

Nero

Ik las wat van Tacitus in Franse vertaling. Voor mij is dat saai. Ik ben geen classicus, interesseer me weinig voor de Romeinse geschiedenis en de latijnse letteren. Ooit heb ik Vergilius en Cicero gelezen omdat het moest. Ik kwam van een HBS-B (wiskunde dus) en wilde naar de Faculteit der Letteren van de VU om er Frans te studeren; je moest dan een colloquium doctum doen. Alla.

Inhoud syndiceren