Pius Floris

Pius Floris

Mijn buurman aan de Amsterdamse Bloemgracht, de taalgeleerde dr.J.P.M.Groot, wees mij op de naam die te lezen was op de voertuigen van de boom-moordenaars die hun vernietigingswerk in een vloek en een zucht ten uitvoer wisten te brengen: een rij struise iepen tussen Lijnbaansgracht en de 3e Leliedwarsstraat hupsekee kleingezaagd en in de versnipperaar, foetsie.

De naam van de dienstdoende firma stond er in fiere letters op, op die voertuigen. Daar kun je terecht voor dergelijk werk.

'Heb je het gelezen?' vroeg buurman me. Er was een veelbetekenende twinkeling in zijn ogen. Jaja, ik dacht van wel. Plus Floris. Als rechtgeaard francofiel heb ik vaag gedacht dat het in versimpelde taal zoiets als 'geen bomen meer' betekende.

Met de slordigheid die mij eigen is had ik nagelaten de kleine spatie in de letter l op te merken. Ik werd uit de droom geholpen. Nee, ik had 'Pius Floris' moeten lezen.

O ironie.

Niet Plus, met de el van 'lol'. Maar Pius met de ie van 'piep'.
Pius. Er zijn twaalf pausen geweest die de naam Pius droegen. Op het door de missie in voormalig Nederlands-Indië nogal gekerstende eiland Flores heb ik wel eens gesproken met een Indonesiër aan wie de ouders de naam Pius hadden gegeven.

Pius Floris. Hoe dat te vertalen van het latijn naar het nederlands? Ik stel voor: 'liefderijke eerbied voor de bomen'.
Het woord 'boomverzorging' dat achter 'Pius Floris' staat had me op het spoor van de betekenis moeten brengen.

Liefderijke eerbied? Verzorging? Naar de ratsmodee, de bomen en de waarheid.

Op de website van de vernietigers is hun credo te lezen. Het begint met de volgende prachtige zinnen:

'Bomen bepalen de kwaliteit van onze leefomgeving. Het duurt jaren voordat bomen groot zijn en het is onmogelijk om ze snel te vervangen.'