Todorov, humanist

Todorov, humanist

Todorov, humanist, heeft een beeld geschetst van de voorbije eeuw, de twintigste. Het is de moeite waard om na te beschouwen, teneinde, vanuit een humanistische zienswijze een poging te doen om al het gruwelijks en absurds dat zich heeft voorgedaan te begrijpen.

Sjalamovs bericht uit Kolyma

Sjalamovs bericht uit Kolyma

Varlam Sjalamov heeft met zijn Berichten uit Kolyma in korte schetsen een hartverscheurend beeld opgeroepen van wat het leven was van de gedeporteerden in dit meest vreselijke van alle Stalin-kampen. Vreselijker zelfs dan wat Solzjenitsyn schilderde in zijn boek Eén dag uit het leven van Iwan Denisowitsj.

Abduction in chess

Abduction in chess

Abduction is hypothetic and diagnostic reasoning. It is backward reasoning, that goes from an observed fact, considered to be a sign, to the most plausible explanation. It is a First, in the Peircean sense of the word.

Semiotiek van orale literatuur - 3 - Voorwaarden

Semiotiek van orale literatuur - 3 - Voorwaarden

Een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen spreken van communicatie is dat er een Zender is, een Boodschap en een Ontvanger. De Zender en de Ontvanger kunnen individuen zijn of collectieven. Ik zie daaraan graag een voorwaarde toegevoegd, om van werkelijke communicatie te kunnen spreken; namelijk dat er rolwisseling mogelijk is. Dat de Ontvanger kan reageren op de Boodschap. Hij moet op zijn beurt tijdens de communicatie Zender kunnen worden.

Semiotiek van orale literatuur - 4 - Functie

Semiotiek van orale literatuur - 4 - Functie

De belangrijke verschillen tussen geschreven en mondelinge literatuur hebben ook te maken met de verschillen in receptie, de beleving. Orale literatuur wordt meestal collectief beleefd. Vaak in de open lucht. Met geschreven literatuur is de Ontvanger vrijwel altijd alleen, binnenshuis.

Interpretatie

Interpretatie

Orale literatuur heeft didactische impact. Voor deze hypothese vond ik een concreet argument in de studie van Jan Jansen over het Sundjata-epos.

Onderwereld/bovenwereld

Onderwereld/bovenwereld

De onderwereld is de wereld van criminelen. Voor de wereld van niet-criminelen is recentelijk het neologisme 'bovenwereld' gecreëerd. Je zult het in Van-Dale-woordenboeken van oude datum niet vinden. De creatie van het woord 'bovenwereld' was mogelijk door een latente metaforiek in het woord 'onderwereld'.

Meaulnes, nomade tussen sedentairen

Meaulnes, nomade tussen sedentairen

Het fundamentele thema in 'Le grand Meaulnes' van Alain-Fournier is de aanvechting van nomadisme in een sedentaire wereld. Sedentairen zijn mensen die op één plek wonen en werken. Nomaden trekken van de ene plaats naar de andere. De sedentair wil veiligheid, geluk. De nomade wil avontuur, poëzie.

Harsono's engagement

Harsono's engagement

When asked to speak up about FX Harsono’s artwork at the opening of an exhibition of his photo-etchings in Amsterdam in january 2003, I qualified Harsono as ‘the warrior-artist’.

Alain-Fournier, narratieve preutsheid

Alain-Fournier, narratieve preutsheid

'Le Grand Meaulnes', het meesterwerk van Alain-Fournier verscheen in hetzelfde jaar als het eerste deel van Prousts 'A la recherche du temps perdu'. En de poëziebundel 'Alcools' van Apollinaire. Dat was 1913. Het laatste jaar van zorgeloze jaren, 'la belle époque'. De gore ellende van de twintigste eeuw moest nog beginnen.

Inhoud syndiceren