Le symbolisme de la vengeance

Le symbolisme de la vengeance

LE SYMBOLISME DE LA VENGEANCE

Le désir de vengeance est fondamentalement un désir de justice. Le désir de justice, outre un désir de protection de la communauté, est aussi un désir de vengeance. Les deux désirs se fondent sur un dispositif psychologique ou socio-culturel de rétroaction, qui vise à réparer une harmonie à laquelle atteinte a été portée.

Har Sanders

Har Sanders

Het Helmondse Speelhuis is een uniek cultuurmonument. Het heeft dat kunnen worden door een drievoudig samenspel, en wel van architect Piet Blom, beeldend kunstenaar Har Sanders en het gemeentebestuur van de gemeente Helmond, dat aan deze kunstenaars de opdracht heeft gegeven om naar hun originele ideeën een schouwburg te realiseren.

Rembrandt, Nightwatch

Rembrandt, Nightwatch

There is a consensus among art lovers in the whole world that Rembrandt (1606­1669) is one of the greatest painters that ever lived. And that the Night Watch, made in 1642, and now to be seen permanently in the Rijksmuseum of Amsterdam, is one of his most distinguished works.

Wolkers - In memoriam

Wolkers - In memoriam

In 2007 stierf Jan Wolkers, kort voor zijn 82e verjaardag. Wie het vernam heeft mogelijk gedacht aan de woorden die zijn vrouw niet lang voordien in een tv-interview uitsprak: 'Jan gaat niet dood'. Zo is het ook.

Hellema's woede

Hellema's woede

Het tiende boek van Hellema heet 'De woede van de wind'. Ondertitel: Reflecties. Geen verhalen dus, zoals in zijn eerste boeken, Langzame dans als verzoeningsrite (1982), Enige reizen dienden niet ter zake (1983), Joab (1984), of de latere bundel Bestekken. Plaatsbepalingen in de tijd (1989). Geen novelle, zoals Klèm ((1998).

Poëtisch leven, volgens Bobin

Poëtisch leven, volgens Bobin

Christian Bobin publiceerde zijn roman Geai in 1998, bij Gallimard. Het is een korte roman, 109 bladzijden.

De eerste zin van de roman is wonderbaarlijk:

Geai était morte depuis deux mille trois cent quarante-deux jours quand elle commença à sourire. Geai was 2342 dagen dood toen ze begon te glimlachen.

Racine: passie

Racine: passie

Toen dramaschrijver Jean Racine (1639-1699) in gepaste emulatio grote voorbeelden uit de klassieke oudheid navolgde, schreef hij zijn toneelstukken in dichtvorm. In zijn tragedie Phèdre gebruikt hij evenzeer alexandrijnen als Ronsard het een eeuw eerder in zijn liefdessonnetten had gedaan.

André Gide was maître à penser

André Gide was maître à penser

André Gide. Is hij vergeten? Niet in Frankrijk. In een boekbespreking in Le Monde, in 2001, dook zijn naam weer op. Hij werd een bederver van de jeugd genoemd. Die zou hij hebben geperverteerd door zijn pédérastie 'sans risque et sans amour'.

Multicultuur - hinderlijke tekens

Multicultuur - hinderlijke tekens

Cultuur is: betekenisgevende gewoontes

Laten we cultuur definiëren als een verzameling gewoontes om aan dingen betekenis toe te kennen. Gewoontes die eigen zijn aan mensen van een bepaalde gemeenschap. Gewoontes die het de leden van zo’n gemeenschap mogelijk maken om elkaar als zodanig te herkennen. Gewoontes die gevoelens oproepen van solidariteit en van veiligheid.

Verlaine schoot op Rimbaud

Verlaine schoot op Rimbaud

Verlaine en Rimbaud waren burgermanskinderen die niet wilden deugen. Ze wisten al jong dat ze dichter waren. De mooiste gedichten van Verlaine staan in zijn eerste bundel, Poèmes Saturniens, verschenen in 1866, toen hij net in de twintig was. In die bundel staat bijvoorbeeld 'Mon rêve familier', dat ikzelf het mooiste gedicht vind ooit geschreven.

Inhoud syndiceren