Piet Ouborg, schilder van het onkenbare

Piet Ouborg, schilder van het onkenbare

Voor zijn collega-kunstschilders is Piet Ouborg een van de grootsten. Zijn schilderijen en tekeningen dragen het kenmerk van een uniek kunstenaarschap. Zijn werk is buitengewoon fascinerend en getuigt van een intense expressiedrang.

Rembrandt, Nightwatch

Rembrandt, Nightwatch

There is a consensus among art lovers in the whole world that Rembrandt (1606­1669) is one of the greatest painters that ever lived. And that the Night Watch, made in 1642, and now to be seen permanently in the Rijksmuseum of Amsterdam, is one of his most distinguished works.

Le symbolisme de la vengeance

Le symbolisme de la vengeance

LE SYMBOLISME DE LA VENGEANCE

Le désir de vengeance est fondamentalement un désir de justice. Le désir de justice, outre un désir de protection de la communauté, est aussi un désir de vengeance. Les deux désirs se fondent sur un dispositif psychologique ou socio-culturel de rétroaction, qui vise à réparer une harmonie à laquelle atteinte a été portée.

Wolkers - In memoriam

Wolkers - In memoriam

In 2007 stierf Jan Wolkers, kort voor zijn 82e verjaardag. Wie het vernam heeft mogelijk gedacht aan de woorden die zijn vrouw niet lang voordien in een tv-interview uitsprak: 'Jan gaat niet dood'. Zo is het ook.

Poëtisch leven, volgens Bobin

Poëtisch leven, volgens Bobin

Christian Bobin publiceerde zijn roman Geai in 1998, bij Gallimard. Het is een korte roman, 109 bladzijden.

De eerste zin van de roman is wonderbaarlijk:

Geai était morte depuis deux mille trois cent quarante-deux jours quand elle commença à sourire. Geai was 2342 dagen dood toen ze begon te glimlachen.

Hellema's woede

Hellema's woede

Het tiende boek van Hellema heet 'De woede van de wind'. Ondertitel: Reflecties. Geen verhalen dus, zoals in zijn eerste boeken, Langzame dans als verzoeningsrite (1982), Enige reizen dienden niet ter zake (1983), Joab (1984), of de latere bundel Bestekken. Plaatsbepalingen in de tijd (1989). Geen novelle, zoals Klèm ((1998).

André Gide was maître à penser

André Gide was maître à penser

André Gide. Is hij vergeten? Niet in Frankrijk. In een boekbespreking in Le Monde, in 2001, dook zijn naam weer op. Hij werd een bederver van de jeugd genoemd. Die zou hij hebben geperverteerd door zijn pédérastie 'sans risque et sans amour'.

Todorov, humanist

Todorov, humanist

Todorov, humanist, heeft een beeld geschetst van de voorbije eeuw, de twintigste. Het is de moeite waard om na te beschouwen, teneinde, vanuit een humanistische zienswijze een poging te doen om al het gruwelijks en absurds dat zich heeft voorgedaan te begrijpen.

Sjalamovs bericht uit Kolyma

Sjalamovs bericht uit Kolyma

Varlam Sjalamov heeft met zijn Berichten uit Kolyma in korte schetsen een hartverscheurend beeld opgeroepen van wat het leven was van de gedeporteerden in dit meest vreselijke van alle Stalin-kampen. Vreselijker zelfs dan wat Solzjenitsyn schilderde in zijn boek Eén dag uit het leven van Iwan Denisowitsj.

Racine: passie

Racine: passie

Toen dramaschrijver Jean Racine (1639-1699) in gepaste emulatio grote voorbeelden uit de klassieke oudheid navolgde, schreef hij zijn toneelstukken in dichtvorm. In zijn tragedie Phèdre gebruikt hij evenzeer alexandrijnen als Ronsard het een eeuw eerder in zijn liefdessonnetten had gedaan.

Inhoud syndiceren