Suus als redder

Suus als redder

Suus Knoep stond bij zijn boot en dacht: 'Heb ik nou zin om te varen, ja of nee?' Toen hoorde hij roepen: 'Help. Help.'

Hij zag een arm die nog maar net boven het water uitstak. Suus begreep: 'Hier is hulp geboden.' En dacht: 'Há. Ik had net besloten dat ik geen zin in varen had.'

Nu moest hij. Je kunt niet iemand vlak voor je neus laten verdrinken. Vooral niet als je bootje varensgereed ligt.

En dan, het was de koningsdochter, Goedelinde, die daar dreigde te verdrinken. Dat was te zien aan de ring die boven het water uitstak, een ring met zesendertig diamanten.

In de trein

In de trein

In Alkmaar stap ik op de trein. Ik spreek in de coupé met Pirith. Zij is zes. Ze gaat naar Artis. Het leukste daar is de uil. Wel jammer is dat de uil de ogen vaak sluit. Haar beste vriend heet Aart. Ik blijk ook zo te heten. Dus kent ze nu vier Aarten. Die vriend, nog een andere vriend, meneer Aart van Sesam Straat en mij.

Dodog Soeseno

Dodog Soeseno

Romantische fantasmen

Een blonde vrouw die komt aanrijden, gezeten op een fleurige eenhoorn. Een man met een opvallende snor waarvan de punten fier omhoog staan. Men zou kunnen denken dat hij negentiende-eeuwse Pruisische koningen en generaals in mannelijkheid naar de kroon wil steken.

Némirovsky

Némirovsky

Het manuscript van 'Suite française' van Irène Némirovsky is pas vele jaren na haar dood boven water gekomen. De tekst was neergekriebeld in een schrift dat jarenlang in het bezit was gebleven van een dochter van Irène Némirovsky.

Competence

Competence

Vermogen/ vaardigheid/ competentie.

Drie betekenissen

Nederlands, poëtisch

Nederlands, poëtisch

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw heb ik neerlandistiek gedoceerd aan de Sorbonne-Paris IV. Het waren mooie tijden. Niet alleen vanwege de prestigieuze onderwijsplek: in een hoek van het Grand Palais, met de Seine voor de deur, de Dôme des Invalides in de verte, de Champs Elysées om de hoek. Vooral vanwege de geestdrift van de Franse studenten die het Nederlands binnen de Faculté des Langues Germaniques als bijvak hadden gekozen.

Een schilderij bevragen

Een schilderij bevragen

Van Gogh heeft in Arles portretten geschilderd van de postbeambte Joseph Roulin, een goedhartige, intelligente, politiek bewuste man, met wie Vincent bevriend was geraakt. Wie die verschillende portretten vergelijkt, constateert dat de baard van Roulin in de loop der tijd steeds meer krullen krijgt.

Joyce Bloem

Joyce Bloem

Joyce Bloem brengt in haar werk een eigen, persoonlijke mythologie tot uitdrukking. Als schrijfster in haar gedichten en verhalen. Als beeldend kunstenaar in videofilms, in installaties en in sculpturale keramiek. Dat laatste betekent in haar geval dat ze beelden maakt die voor de beschouwer een belangwekkende interpretatieve uitdaging inhouden.

Tsjechow, liefde

Tsjechow, liefde

Op 15 juli 1904 stierf Anton Tsjechow. Aan tuberculose en hartaanvallen. De actrice Olga Knipper, met wie hij nog maar kort tevoren getrouwd was, bedacht als medicijn: champagne. Het maakte Tsjechow vrolijk. ‘Ik heb al een tijdlang geen champagne meer gedronken’, grapte hij. Hij dronk en even later blies hij de laatste adem uit.

Kijken naar Jeroen Bosch

Kijken naar Jeroen Bosch

Als je goed naar kunst wilt kijken, moet je oefenen.
Ik was op een Jeroen-Bosch-tentoonstelling. Veel te veel te zien. Je moet dan veel laten vallen. Aandachtig kijken naar weinig is beter dan oppervlakkig kijken naar veel. Dat doe je vanzelf wel in het voorbij lopen.

Inhoud syndiceren