Sofitel New York

Sofitel New York

Weet jij een hotelletje voor mij in Parijs? Ik krijg die vraag soms. En heb dan wel een antwoord. Voor New York zou ik het niet weten. Maar gezien het volk waar ik doorgaans mee verkeer, kan ik wel een negatief advies geven. Vermijd Sofitel, zou ik zeggen. Is prijzig. Je bent zo maar drie duizend euro per nacht kwijt.

AVL

AVL

Een van mijn allerbeste vrienden is heel erg ziek. De Vreselijke Ziekte, zoals ik Hans van den Bergh kanker heb horen benoemen. Dat bracht met zich mee dat ik enige tijd het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, gespecialiseerd in kanker, aan zijn zijde frequent heb bezocht.

Proust- groeten, hoe?

Proust- groeten, hoe?

In 'Du côté de Guermantes' staat Marcel te praten met zijn vriend Saint-Loup, die op dat moment soldaat is. Dan komt er een officier aan. Saint-Loup is dan verplicht om een militaire groet te brengen. En de officier dient dan op zijn beurt terug te groeten door eveneens te salueren. Proust beschrijft beide wijzen van groeten, van de ondergeschikte en van de meerdere.

Proust - meer dan taal

Proust - meer dan taal

Bijzonder in de Recherche: de belangrijke plaats die Françoise, de huishoudster, inneemt. Terwijl andere personages behoren tot de bovenste laag van de samenleving en zich onderscheiden door hun verfijnd spraakgebruik, behoort Françoise tot de klasse aan wie dat niet gegeven is. Maar ze compenseert dat door een superieure 'taal' van andere orde. Een 'taal' die de taal te boven gaat.

Mus

Mus

Pepijn was bezig met werkzaamheden in de tuin. Ik naderde voor begeleidend entertainment, lichte conversatie. 'Leuk hè, af en toe die vogeltjes...' Hij antwoordde: 'Ja, ik zag net nog een mus.' Ik corrigeerde. 'Dat kan niet. Want mussen zijn er niet meer in Amsterdam.'

Piet Paaltjens

Piet Paaltjens

Het opperste 'bijzondere moment', dat alle andere, routineuze, momenten overbodig maakt, heeft Piet Paaltjens weergegeven in zijn gedicht 'Voor Rika'. Het is een gedicht dat we toch zeker als een van de betekenisvolste binnen de Nederlandse letteren mogen beschouwen.

Bloem - zijn

Bloem - zijn

Wanneer ik het 'zijn' van Bloem in verband breng met het 'être' van Proust, dan vergeet ik heus niet dat het enerzijds gaat om een werkwoord en anderzijds om een zelfstandig naamwoord. Het franse 'être' kan het allebei zijn, werkwoord en substantief. Wij Nederlanders doen het liever met twee woordvormen: 'zijn' en 'wezen'.

Proust - schoonheid en geluk

Proust - schoonheid en geluk

Om in Balbec te komen neemt Marcel de trein. Proust beschrijft hoe, wanneer de trein onderweg stopt bij een klein stationnetje, een meisje langs komt lopen met koffie. Het is vroege ochtend. De zon is net op en kleurt de hemel en ook de wangen van het meisje roze.

Proust - profetie

Proust - profetie

Na de delen 1 en 2 van 'A la recherche du temps perdu' komen de drie delen die de over-all titel dragen 'A l'ombre des jeunes filles en fleur'. Prachtige titel, die de verbeelding prikkelt. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor de evocaties van Marcels verblijf in de badplaats Balbec.

Eenden te gast

Eenden te gast

Een verrassing in de achtertuin: een eendenpaar is bij ons neergedaald. Tussen het lage groen van de geraniums staan ze lang onbeweeglijk. Net zo verbaasd over die rare plek als wij zijn over hun aanwezigheid. Zangvogels, oké.
Maar eenden...

Inhoud syndiceren