Op Sumba

Op Sumba

Tijdens de reis die Hans en ik in Oost Indonesië maakten, trokken we ook door het eiland Sumba. Daar hadden vooral protestantse zendelingen hun activiteiten ontplooid, zodat er lokale protestanten waren, zelfs dominees. Een Sundanees vertelde me vol trotsdat er in één dorp een dominee was die wel 32 vrouwen had. Het lokale Marapu-geloof heeft goed en genereus stand gehouden.

Een lokale priester heeft mij een aan Marapu gewijd lied voorgezongen. Ik geef het hier in vertaling weer.

De Schepper heeft Marapu. Zo heilig is zijn naam dat je hem alleen fluisterend kunt uitspreken.

Marapu is Onze Grote Vader en Grote Moeder. Hij heeft de wereld geschapen en alles wat daarop is.

Ieder dorp heeft zijn bescherm-Marapu. Maar de belangrijkste zijn de Marapu's van onze familie en van onze voorouders.

Ze wonen ver weg, in Paraing Marapu. Maar ze zijn altijd onder ons.

We roepen ze aan in tijden van nood.
We bereiken ze in tijden van vreugde.