Leo de Eerste

Leo de Eerste

Leo de Eerste (400-461) is de eerste paus over wie historici iets aan de weet gekomen zijn; over de voorafgaande 45 pausen weet men niets, heb ik begrepen. Een van Leo's uitspraken luidt: 'Geld vergaren, het is de dood voor je ziel.'

Tja. Maar de ellende van onze tijd is dat er wel erg veel mensen zijn die niet aannemen dat ze een ziel hebben. Vergaren dus. Of dat je leven mooier maakt? Het valt te betwijfelen.