Grote Pier

Grote Pier

Ik kwam in contact met een jonge vrouw met de achternaam Donia. Bij de historisch geschoolden onder ons gaat dan een lichtje op. Dan is ze late familie van Grote Pier. Die heette immers voluit Pier Gerlofs Donia. Hij leefde exact ter weerzijde van de grens tussen de vijftiende en de zestiende eeuw, van 1480 tot 1520. Ruwe tijd. De Friezen last van Duitsers in Saksische dienst. Die verwoestten in 1515 Kimswerd, waar Pier boer was.

Dit maakte Pier tot vechtjas. Geduchte vechtjas, want hij droeg zijn naam Grote Pier niet voor niks: hij was meer dan twee meter lang, een type waar basketbalclubs vandaag de dag een pittig bedrag voor neerleggen. Pier kon een zwaard van bijpassende lengte hanteren, waar normale personen niet aan hoefden te denken.

Ik kan me goed voorstellen dat iemand trots is de naam Donia te dragen. Nog namijmerend over mijn ontmoeting drongen in mijn geest twee dingen zich op. La Donia vertoonde, vond ik, gelijkenis met mijn moeder in haar bloeiende jaren. Die had een vader, Jan Keimpe Roedema, Fries uit Wonseradeel, vlakbij Kimswerd. Niet bekend als vechtjas, opa, maar wel anderszins geducht - immers verwekker van negentien kinderen.