De Saksische onderlip

De Saksische onderlip

We zijn nazaten van Bataven, Franken, Friezen, Saksen. Er vallen ongetwijfeld nog een heleboel andere mensengroepen te noemen, maar ik geloof hiermee de oudste en meest in het oog tredende wel te hebben genoemd. Zo niet, dan verneem ik het wel. Vandaag wil ik het over de Saksen hebben. Vandaar hierbij het portret van Frederik de Wijze.

Waarom? Omdat ik het zojuist heb gehad over de dichter Hans Ekkel en dan ook denk aan die andere Ekkel, ook dichter, met de voornaam Frits. En denkend aan hem, denk ik ook aan zijn Saksische onderlip, die hem voor mij zo karakteriseert en beminnelijk melancholiek maakt.

Eindelijk ben ik er toe gekomen om te onderzoeken wat een Saksische onderlip eigenlijk is. Dat bracht mij er toe om aandachtig te kijken naar het portret dat is getekend van de meest bekende en bewonderde Saks uit de geschiedenis. Frederik de Wijze. Saks. In Torgau geboren in 1463 en gestorven op zijn jachtslot Lochau in 1525.

Als zijn grootste historische verdienste mogen we wel beschouwen dat hij zich beschermer van Luther heeft getoond en zich daarvoor heeft laten adviseren door, onder anderen, Erasmus.

Alleen al deswegen verdient hij dat we zijn portret bestuderen. Met speciale aandacht voor de onderlip. En ja, onloochenbaar: die is onverwisselbaar. Saksisch.