St.Gommarus

St.Gommarus

In het Frans Hals Museum, met Jan Verheul. De wandeling die we traditioneel van tijd tot tijd in het duingebied maken, maakten we ditmaal wegens weersomstandigheden in de stad Haarlem. Dat bracht ons binnen in dit mooie museum. Terzijde van het werk van Cornelis van Haarlem en Frans Hals trok een zilveren beeldje van Pieter Cornelis Ebbekin mijn aandacht. Het stelt de heilige Gommarus voor. Waarom trok het mijn aandacht? Raadsel. En wat doet de voor een raadsel geplaatste mens? Hij gaat naar internet.

Daar vind ik dat het beeldje in 1656 is gemaakt voor de naar Gommarus genoemde schuilkerk in Enkhuizen. Wat is de specificiteit van St.Gommarus? Dat hij afgebeeld wordt met een pelgrimsstaf staande bij een boomstronk. De staf verwijst naar de pelgrimstocht die Gommarus, een van de ridders onder Pepijn de Korte, ondernam naar Rome. De stronk verwijst naar het wonder dat hij onderweg verrichte. Hij had een eik omgehakt. Dat wekte de woede van de eigenaar van de boom. Toen heeft Gommarus de boom weer heel gemaakt, door het afgehakte gedeelte weer op de stronk te plaatsen. Hij heeft nog veel andere wonderen verricht, maar dit is de spectaculairste, die in de herinnering is gebleven.

Door die kleine gebeurtenis is me dit bewust geworden: het is niet onmogelijk dat wat je gebroken hebt, en onherstelbaar lijkt, toch weer wordt geheeld. Het is een geruststellende gedachte, die besteed is aan iemand die, zoals ik, nogal wat gebroken heeft – en dan heb ik het niet over schoteltjes.

En dan nog dit: de dag dat ik St.Gommarus ontdekte was: 11 0ktober (2012). Het feest van Gommarus wordt, zo lees ik op internet, op 11 oktober gevierd in het Belgische Lier, omdat hij daar vlakbij geboren is, in de achtste eeuw.

Je kunt het toeval noemen.