Een mooi blad

Een mooi blad

De mooiste maanden zijn de herfstmaanden. De lente is het seizoen van de belofte en groei. De zomer biedt warmte en vreugde. De winter intimiteit en inkeer. De herfst is het getijde van de grootste schoonheid. Het ordinaire groen van de boombladeren komt tot inkeer en transformeert zich tot geel en rood. Stadslieden, aan wie dit wellicht een tikje zou kunnen ontgaan, vinden altijd wel een herfstblad op hun pad om hun vervoering te voeden.

Natuurlijk moeten wij het hoofd hoog houden om onze allure niet te verslonzen. Soms het hoofd zelfs omhoog richten - dan kunnen we de trekvogels zien, die in hun v-formaties op weg gaan naar een plek om te overwinteren.

Maar nu de maand oktober is aangebroken is het nodig om af en toe een blik de blik te richten naar de grond waarop we onze voeten plaatsen kan. Zelfs in de meest verstedelijkte omgeving zijn nog wel bomen geplaatst. Daar strooit de natuur de hele komende maand de niet te loochenen bewijzen van haar opperste schoonheid.