De blaas

De blaas

Gisteren, dat was 4 juni 2012, keek hij nog aan de zijde van zijn vrouw in Engels weer en wind naar al die vlaggende bootjes op de Thames, die voorbij voeren ter viering van het zestigjarig regeringsjubileum van de Britse koningin. En vandaag ligt hij met een blaasontsteking in het ziekenhuis.

Ik voel erg met hem mee, want zo'n ontsteking heb ik op dit ogenblik ook. Die vier ik eenvoudig thuis, zodat ik prins Philip gisteren rustig kon bekijken op het televisiescherm. Ik heb hem een tijdlang rechtop zien staan en af en toe zien wuiven. Vriendelijk, tegen de klippen op, want het was ongegeneerd rot weer en er moesten erg veel bootjes met hun vlaggen voorbij.

Vaak zie ik op het beeldscherm mensen die qualitate qua zulk soort arbeidsverplichtingen hebben. En vaak denk ik dan: ik ben blij dat ik zó mijn brood niet hoef te verdienen.

Ik vond de medailles op het prinselijke uniform mooi. Natuurlijk dacht deze Amsterdamse jongen: op grond van welke verdiensten zou al dat blinkends zijn verdiend? Zou er een lintje wegens afgelegde Vierdaagse bij zijn? Ik meende ook een ijzeren kruis te herkennen en uiteraard intrigeerde me dat. De gedachten brachten me bij het idee dat op zo'n Duitse medaille de Franse spreuk 'Pour le mérite' staat. Vergissing. Ik zocht het op en deze Franse woorden staan niet op het ijzeren kruis maar op een andere ridderorde met een elegantere kruisvorm. Gesticht door Frederik de Grote, die de Franse woorden misschien wel nog even gecheckt heeft bij zijn vriend Voltaire. Ach, zo verzint een men dingen.

Juichende Londense dametjes langs de kant werden gisteren ook even geïnterviewd. Ze hadden vrolijke gezichten, gezond rood van veel wuiven in de buitenlucht naar voorbijkomende koninklijke stoeten. Een hunner vertelde geestdriftig dat ze er ook al bij was geweest toen koningin Elisabeth zestig jaar geleden aantrad als vorstin. Ik zou graag aanbevelen om voor zulke trouw ook een medaille in te stellen. Haar vriendin verklaarde geestdriftig dat ze trots was om Engelse te zijn. Ze straalde van geluk, toen ze het zei.

Ik gunde het haar van harte.