Hand-semiotiek

Hand-semiotiek

Semiotiek heb ik dikwijls eenvoudigweg gedefinieerd als tekenleer. Later heb ik bedacht dat het beter zou zijn om over interpretatiekunde te spreken. Ach, veel maakt het niet uit. Als maar begrepen wordt dat het gaat om de vraag 'wat betekent dat?' Neem die hand van Obama. Wat wil die zeggen?

Die hand wil zeggen: 'Hou je in, ouwe!'

Waarom zegt Obama het niet, maar moet zijn hand het zeggen?

Dat zou een vraagje kunnen zijn op een examen 'culturen in contact'.