Ekkel, revolutionair

Ekkel, revolutionair

Ekkel is dit vooral: een revolutionair. Niet een 'marxistische doctorandus', zoals een zelfingenomen luldebehanger hem wel eens heeft aangeduid, maar een antipathetische wereldveranderaar die niet predikt maar vragen stellend vóórleeft hoe het moet, poëtisch op weg naar revolutie.

Een ontroerende verwijzing naar zijn essentiële revolutionair-zijn is te vinden in het prachtige gedicht dat de titel 'revolutie' heeft gekregen. Waarbij deze apostel van de antipathetiek ironisch tussen haakjes de aanmaning plaatst (lezen met pathos in een tuin).

Hier komt die tekst:

-------

revolutie (lezen met pathos in een tuin)

het voorjaar komt en postuleert
met zijn fluwelen vuisten de enige
echte revolutie
bloei

takken gisteren nog winterse brekebenen
stram en bejaard zijn nu topzwaar van
exuberantie en overbelast met belofte
tuinen zijn één groot geknoei met groen
één bevlekte ontvangenis aan bloesem

in dit bemodderd opiumhuis vol geuren
staan gepassioneerde daden te gebeuren
revolverhelden van het diepgezonken type
karmozijn hangen schofferend rond hun
klassevijand de jasmijn die inwit zich bezint
en prevelt, laat mij in hemelsnaam het leven

wat gevaarlijk dreigt is de totale chaos
werkelijk ruw volk dat overal voet zet
de bruine monnikspij van onbewerkt land
het enig teken van winter en matigheid
baken van sober leven is iedere morgen
verder geüsurpeerd door aardappeleters
proletaren paardebloem en fluitekruid

ik intussen slobber als een oorlogsinvalide
van mijn soep, ik ben niet meer de oproer-
kraaier die nachtenlang het vaandel zwaaide
ik ben een stille dissident die bovenal
distantie zoekt en wat ik achterlaat is niets
dan een vette kin en vlekken op mijn broek
en wat het licht hier morst aan schaduwplekken
mors ik op deze stoep

mijn bange vragen zijn
zal dit krankzinnige regime ooit nog zijn uit-
geraasd en zal er nog ooit een late zomer komen
die als een rustig en bedaard departement voor
aangepaste kleuren en gedane zaken mij alleen al
om mijn overleven zou willen decoreren met een
goudbrocaat ornaat om mijn steeds ouwelijker leden
in een luwe hoek, een volgende verzoeking zal mij
anders vinden als een wrak

--------