Georg Patermann

Georg Patermann

Van Georg Patermann is weinig muziek bekend, maar wel zijn zang beginnend met de woorden 'Quam pulchrae sunt mammae tuae, soro mea sponsa!' Over zijn persoon: dat hij in Rostock werd geboren (wanneer?), en rond 1610 is gestorven (waar?).

De tekst komt uit het Hooglied, de lofzang op vrouwelijk schoon gemaakt door Koning Salomo. Op de afbeelding zien we Ramses Shaffy in betere jaren in de rol van Koning Salomo, met daarnevens Adèle Bloemendaal en Mary Dresselhuys.

En wat zingt de koning? Wat zijn je borsten prachtig.
Laten we de preutse vertaling in de Statenbijbel (hoe schoon is uw uitnemende liefde) maar nemen voor wat die is. De weerzinwekkende sekshaat die het christendom is binnengeslopen als een gluiperige dief had bij koning Salomo en bij de Lutheraan Patermann zijn wurgende macht nog niet gekregen; dat kwam later pas. En de musici van Schola Stralsundensis, met hun muzikale leider vooraan, hebben hun publiek laten horen en zien dat schoonheid zijn eredienst in de wereld verdient. Het enthousiasme van Van Lieshout en zijn musici kon in de Noorderkerk op 13 maart 2011 tot een loflied worden.