Liggende gelden

Liggende gelden

Statistieken zijn tekens. Semiotische instrumenten. Ze leiden tot bliksemsnelle betekenisgeving: kijk eens de lijnen gaan omhoog, het gaat goed met de economie. Je hoeft nauwelijks meer na te denken wanneer je visueel afgebeeld ziet hoe het gaat met de jaarlijks groei van het Bruto Binnenlands Product.

In Trouw (28-3-07) heb ik het gezien, hoe het BBP stijgt in China, India en Indonesië. 'Indonesië herstelt zich van Azië-crisis' stond er boven het artikel dat bij die geruststellende statistiek hoort.

Het artikel vertelt ook van de liggende gelden die deze grote Aziatische landen bezitten. 'De opkomende economieën in Azië bezitten samen 2300 miljard dollar aan buitenlandse reserves. Die zijn te danken aan het handelsoverschot met het Westen en de instroom van buitenlandse investeringen.'

Verbazingwekkend. Vooral als je leest wat de auteur van het artikel toevoegt: 'Ondertussen profiteren honderden miljoenen mensen in deze landen nauwelijks van de nieuwe rijkdom. Twee derde van de armen in de wereld woont in Azië.'

Over China en India kan ik niet meepraten, maar Indonesië ken ik een beetje van eigen waarneming. Ik houd erg veel van het land, van de mensen. Ik zou er best een tweede paspoort van willen hebben; ik blief tòch geen plaatsje in de regering.

Nog maar een paar maanden geleden heb ik in Zuid-Jakarta eens te voet de Warung Buncit, een drukke verkeersader, afgelopen door de modder naast het asfalt terzijde van het helse verkeer. Het is mensonterend, zo'n weg zonder enig trottoir, waar veel autoloze mensen leven die zich te voet moeten verplaatsen. Nergens in Indonesië heb ik ook een kraan kunnen aantreffen waar drinkbaar water uit komt. Ik noem maar wat.

Goed voor de economie? Is dat ook goed voor de gewone medemens?

Wat is het nut van liggende gelden?

Hoeveel verdienen hard werkende mensen, die zorgen dat er rijst gegeten kan worden?

Hoe is het mogelijk dat in een land met miljoenen en miljoenen aan liggende gelden toch zo veel inwoners straatarm zijn?

En wijzelf, wat doen wij met onze liggende gelden?

De semiotiek van de Bruto Nationale Producten helpt mij totaal niet bij het vinden van antwoorden op dit soort vragen. Statistieken alleen maken de realiteit er niet mooier op.