Krishna

Krishna

Iedereen zou de Bhagavad Gita moeten lezen. Om ervan te leren: laten we zo veel als maar kan belangeloos handelen.

Laat je daden zijn als offers. Dat is beter dan handelen vanuit een profijt-beginsel. Beter dan alle praat over economische groei. Beter dan het reclame-gezwets dat ons toeschreeuwt 'Consumeer, consumeer alsmaar meer.'

Krishna, vermomd als wagenmenner, spreekt woorden van grote wijsheid tot Arjoena. Wanneer Arjoena goed luistert vertoont, als beloning, de god zich aan hem in al zijn pracht.

Hier is één kwatrijn, in de kostelijke vertaling van Hendrik van Teylingen.

Laat al je werk een offer zijn;
Zo niet, dan bindt het je aan schijn;
O Kunti's zoon, doe in dit licht
Je werk belangeloos als plicht.

Ter vergelijking de Engelse vertaling van Kees Bolle:

It is true, this world is enslaved by activity,
but the exception is work for the sake of sacrifice.
Therefore, Son of Kunti, free from attachment,
act for that purpose.