Joschka, persoonlijkheid

Joschka, persoonlijkheid

En Joschka? Wat dacht hij ervan? Kan een imperium de wereld redden? Op die vraag kwam uit zijn mond noch een bevestigend noch een ontkennend antwoord. We weten het niet.

Fischer is een persoonlijkheid van de eerste orde. Zijn kop laat het al zien. Een onverwisselbaar gezicht waarop een kostelijke combinatie van levens-Bejahung, humor en intelligentie zich aftekent. En zijn woorden laten het weten: hij is in staat om in een gesprek tot de kern van een zaak te geraken.

Hij wees er op dat we bij het gebruik van het begrip 'imperium' in onze dagen elk idee aan ruimtelijke bezetting, aan grondgebiedbezetting, kunnen laten varen. Er is zoveel veranderd in de mogelijkheden van machtsuitoefening. Communicatie-technologie legt netwerken van macht over de wereld waar we bij oppervlakkige beschouwing geen weet van hebben.

De USA heeft nog wel erg veel militairen op veel verspreide plaatsen in de wereld. Maakt dat een imperium? Zijn er niet andere structuren die als imperium kunnen gelden?

De vraag naar de macht van Europa doemde op als een essentiële vraag. Van een imperium kunnen we niet spreken. Maar de vraag kan wel worden gesteld of Europa ervan kan gaan dromen om zich de redding van de wereld tot een taak te rekenen. Niet als verovering, maar als een opgave van generositeit.