Eva

Eva

Ik citeerde een passage in Vondels 'Adam in ballingschap'. Eva zwaait met een waaier aan taal-trucs om Adam zo ver te brengen om ook in de appel te bijten. Ik geef van die passage voor de aardigheid even een weergave in eigen woorden, vrij naar Vondel.

Een flinke kerel laat zich niet zo gemakkelijk door overbodige angst overvallen.
Zelf heb ik wel trek in de kennis die dit appeltje te bieden heeft.
Wat krijgen we nou, huilebalk?
Nou heeft je gretig bruidje eens ergens trek in en dan wil jij haar daar van afhouden?
Flinkerd, wil jij daar iets tegen in brengen?
Je bent er wel gauw bij. Je denkt toch zeker niet dat je daar mijn vriendje mee wordt.
Weet je nog wel wat je me allemaal beloofde toen je me voor het eerst zag (en trek in me had)?
Toen de huwelijksgod onze handen in elkaar legde. Toen hij ons in de echt verbond.
Als het waar is dat ik nu jouw vlees en bloed ben,
wees dan nu een vent. Laten we ons lot echt aan elkaar verbinden.
Maak gebruik van je vrije wil. Laat mij voor het eerst eens zien
Dat je van me houdt. Door ja te zeggen bij het eerste dat ik van je vraag.
Dat kun je toch niet weigeren. Je hoeft alleen maar te doen wat ik wil, dan heb je aan mij geen kind.