Engelen zijn net mensen

Engelen zijn net mensen

Bestaan engelen? Zeker wel. Kun je ze zien? Nou nee, ze behoren tot de onzichtbare wereld. Maar kunstenaars maken ze zichtbaar voor ons. Er zijn heel veel voorstellingen van de engel die aan Maria komt vertellen dat ze een kind zal baren dat Christus zal wezen.

Superkunstenaar Rembrandt laat zien hoe de engelen er uitzagen die aan Abraham kwamen vertellen dat zijn tot dusver onvruchtbare echtgenote Sara een kind zou krijgen.

Ik heb altijd gevonden dat het maar gewone kereltjes waren, die engelen daar bij Abraham. Ze nemen het er goed van, wanneer Abraham, die over hun boodschap allerminst te klagen heeft, ze eens goed onthaalt. Geheel andere types dan de aartsengel Michael, zoals afgebeeld bij de plek waar je met iemand voor een ontmoeting afspreekt in Parijs, voor de fontein op het plein dat zijn naam draagt, de place Saint-Michel. De engelen van Rembrandt hebben iets zeer menselijks.

Dat engelen ook iets menschliches allzu menschliches hebben, heeft mij Bossuet geleerd. Daarover een volgende keer meer.