Dodog Soeseno

Dodog Soeseno

Dodog Soeseno's artistieke onwikkeling voert hem van de romantisch-erotische droomvoorstellingen van zo'n vijf jaar geleden naar zijn 'Diary of Expectations'. Die verwachtingen staan in relatie tot zijn contacten met Japan en Japanse kunstenaars. Hij heeft in dat land geëxposeerd, in Nagasaki en Shikoku ditmaal.

Soesono beantwoordt goed aan het mensbeeld dat de Franse filosoof Jacques Lacan ons heeft voorgehouden: ieder van ons beweegt zich in drie verschillende werelden, die van de werkelijkheid, die van het imaginaire en die van het symbolische. Het gedroomde voert op Dodogs schilderijen de boventoon.