Kunst uit Vietnam

Kunst uit Vietnam

Het koninkrijk Champa heeft bestaan tussen de tweede en de negentiende eeuw in een deel van het huidige Vietnam en had een culturele en etnische eigenheid. Er zijn gelukkig overblijfselen die geëxposeerd kunnen worden en die zijn zo mooi dat men er op een tentoonstelling, zoals in het Musée Guimet in Parijs, tussendoor loopt in een sfeer van unanieme bewondering en sereniteit.

Sereniteit is inderdaad het sleutelwoord om de sacrale belevingswereld te karakteriseren van hen die ooit bewoners van het koninkrijk Champa waren. Goden, zoals Sjiva of Ganesha, of anonieme poortwachters, ze stralen rust uit. Het overkwam me dat verscheidene bezoekers het en passant tegenover me uitspraken: wat een verschil, de sfeer in die museumzalen, vergeleken met de hectische buitenwereld.

Wie zijn stress eens even kwijt wil, moet zich de tijd gunnen om dit museum, deze tentoonstelling, te bezoeken. Je hoeft niet al die historische preciseringen te begrijpen. Het is voldoende om het op je te laten inwerken: een sierlijke lichaamshouding, een verfijnd handgebaar, een glimlach van wijsheid.