Een aftrekker?

Een aftrekker?

Zou het waar zijn, wat mijn buurman, de taalgeleerde Dr.J.P.M.Groot, mij vandaag vertelde? Hij had in Brussel een Vlaamse neerlandica, Lieve de W., horen vertellen over het probleem dat ze had gehad met de aftrekker. Ze had, in Nederland toevende, er eentje nodig gehad.

Een aftrekker? Ze vroeg ernaar in een winkel. Men had haar bevreemd aangekeken. Lieve had begrepen dat ze een verkeerd woord gebruikte.

Als geschoold taalkundige begreep ze dat ze er een synoniem tegen aan moest gooien. Een kroonkurkwipper, hadden ze dat dan misschien?

De consternatie werd er nauwelijks minder om. Uiteindelijk kon ze het begeerde object aanwijzen.

Een flesopener.

Zou het echt zo gegaan zijn? Ach, se non è vero, è ben trovato. Van Dale vertaalt dat: 'als het niet waar is, is het (toch) goed gevonden.'