Leve Lula

Leve Lula

Er zijn mensen die alleen uit demonstreren gaan wanneer Israël verdient om aan de schandpaal te worden genageld.

Hm. Niet helemaal mijn genre, deze exclusieve verontwaardiging. Ik denk er zo het mijne van.

Nu is kortelings bekend geworden dat in Iran een vrouw tot steniging is veroordeeld, wegens overspel. Tussen haakjes: over de bijbehorende heer geen kik.

Geen kik eveneens van de kant van de Israël-critici.
Ik denk dat zij zuinig zijn op de het eenrichtingsverkeer in het landschap van hun kritische geestes-structuur.

Maar wie laat zich wèl horen?
De president van Brazilië! Heer Lula.
Hij heeft aan de bedreigde vrouw asiel aangeboden.

Vandaar mijn Leve Lula!

Het is een troostrijke gedachte dat er op de wereld zulke hooggeplaatsten zijn, die geestelijke lenigheid en moreel besef hebben. En de durf om die nog te tonen ook.